همیشه اول ترم که شروع میشه کلی فکر دارم فلان کلاس رو برم، آزمایشگاه بهمان برم کار کنم و این که میخام دیگه همه چیزو بهتر کنم و این حرف ها. نه فقط من ها همه همینطورن حتی اونایی که براشون دانشگاه مهم نیسن باز هم میان جلسات اول رو میخان یه تغییری ایجاد کنن چون فرق کرده همه چیز و میشه از اول یه جور دیگه شروع کرد. جدای از اون که کاری ندارم که آدم چی میخاد و به چی میخاد برسه و اینو از کجا باید بدونه این که مثلن آیا همه وقتشو بذاره رو یه چیز تعوری و اون رو مثلن ادامه بده؟ کلن بشینه با همه مباحث آشنا بشه یا بره سمت چیزای فنی. اصن توی خود انتخاب هایی که تو راه ریسرچ هس چی رو برگزینه؟ خیلی سوالای سختی ان ولی این مهم نیست. هر مسیری که واردش شدیم مهمه که اونو تا آخر بریم. حدسم اینه که آدم باید ببینه یه سری افراد دیگه ای هم توی راهش هستن تا از راهش مطمعن شه و ادامه بده. آدمایی هستن که مثل خودش فکر می کنن، ارزش هاشون یکسانه می تونن از یه سری گزاره یه چیز مشترک نتبجه بگیرن و این حرفا. من نمی تونم همچین آدمایی رو ارائه بدم یا بتونم پیدا کنم ولی یه سری گفته هایی هستن که باعث میشن آدم بدونه قبل از اون هم یه سری آدم همون وضعیتو داشتن نه این که دقیقن یکسان بودن ها منظورم اینه یه تجربه ی مشابهی رو گذروندن، وقتی که اینارو آدم از ته دل درک کرده باشه براش خیلی لذت بخش می شن وقتی که می خونتشون، انگار زنده شدن دارن باهاش حرف میزن و اینا چیزایی ان که الان تو این برهه ای که هستم خیلی برام ملموسن :)

-If we knew what we were doing, it wouldn't be called research, would it? 
-There are two ways to live: you can live as if nothing is a miracle; you can live as if everything is a miracle. 
--- Albert Einstein
-The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, but wiser people so full of doubts.
--- Bertrand Russell
-Don't worry about things you can't control and work hard on things you can.
--- Brian Mak
-Life is not fair; get used to it.
-Television is not real life. In real life people actually have to leave the coffee shop and go to jobs.
-If you can't make it good, at least make it look good.
--- Bill Gates