آدم وقتی یه مسیری رو طی می کنه، دو تا نگاه می تونه داشته باشه:

 - یکی اینکه آخر مسیر رو دوس داشته باشه و براش نرسیدن به اون هدفش خوب نباشه

 - یا که خود مسیر رو داشته باشه و از حرکت کردن تو اون مسیر هر چقدرم که شاید آخرش معلوم نباشه یا ته نداشته باشه لذت ببره

درسته که دسته اول به یه چیزایی میرسن حتمن، چون میخاستن که به یه جایی برسن و حتی به نظرشون دسته دوم کارشون یکم عجیب باشه چون به چیزی که بشه برا بقیه بیانش کرد نرسیدن. اما من میخام از دسته دوم باشم! چون با خودم میگم میخای به یه مقصدی که تو ذهنت ساختی برسی که چی بشه؟ همین الان هم می تونی بهش برسی و اونوخ میخای بعدش چی کار کنی :-؟


-- پانوشت: خودم میخاستم همینقد گنگ باشه این متن :\