به نام او

پارسال، تابستون بعد از کنکور فرصتی پیش اومده بود که کمی بیشتر بیرون بریم و اون موقع بود که بعد از مدت زیادی خونه موندن، بعضی وقت ها می رفتیم پارک برای دوچرخه سواری. عکس های زیر همگی از پارک ناژوان، کنار رودخونه گرفته شدن. دیگه نیازی به ذکر نیست که موقع عکس برداری رودخونه آب داشته! بیش تر عکس ها رو من از داداش گرفتم، اون هم با SIII! یادش بخیر خیلی خوب بود! چند روز پیش دوباره من و داداشم اتحاد ناگسستنی مون رو تجدید قوا کردیم و به اسم قاشوق تو مسابقه کدکاپ تیم دادیم. فعلن که مرحله مقدماتی رو انگار قبول شدیم. تا بعدن چی بشه! دیگه منتظرتون نمی ذارم این شما و این هم عکس ها:

داداش روی یکی از پل های ناژوان


عکس از من، من هم سوار دوچرخه بودم که این عکس رو گرفتم!

بقیه را در ادامه مطلب ببینید.


اسماعیل همیشه خوب سلفی می گیره!


استراحتینگ - دوچرخه اسماعیل رنگه


این هم عکس اسماعیل از من - من که خوشم می آد


باز هم پل و اسماعیل


عکس هنری که من گرفتم!


رنگ دوچرخه ی من هم قرمز-سفیده


اگه گفتید کدوم کیه؟


این رو هم من از اسماعیل در حین ترمز گرفتن گرفتم.


یه عکس تاریخی که از من گرفته شده!


این جا بود که اسماعیل منو به چالش سرعت دعوت کرد!


تو این عکس هم داشتیم تند می رفتیم، سرعت تو عکس زیاد معلوم نیست.


این جا هم آخر مسیر بود. اسماعیل مرکز میدان!